header image
Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie

ul. Dolna 2, 42-283 Boronów tel. 34/3539 551

e-mail:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek:         7.00 - 15.00

Wtorek:                                               7.00 - 16.00

Piątek:                                                 7.00 - 14.00

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Irena Sitek                  – kierownik

Jolanta Przybycin       – starszy pracownik socjalny

Barbara Witkowska    – pracownik socjalny

Marzena Klabis          – starszy referent ds. świadczeń rodzinnych

Barbara Hanulok        – księgowa

Patrycja Cyrus-Peła  -- referent ds. świadczeń rodzinnych, kasjer

Beata Myrcik              – opiekun

 

GOPS w Boronowie działa na podstawie:

l  Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku                               (Dz.U. z 2009 r.  Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

l  Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku                     (Dz.U. Z 2006. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

l  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku (Dz.U. Z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

l  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

l  Statutu GOPS

Następny >