header image
Start arrow Programy żywnościowe
Programy żywnościowe
Pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD 2014-2020 PDF Drukuj E-mail
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie zakończył dystrybucję artykułów spożywczych za okres od listopada 2017 do marca 2018r. Podprogramu 2017.

Z pomocy skorzystało 164 osób; przekazano 599 paczek żywnościowych. W skład paczek wchodziły następujące produkty: makaron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier, olej, buraczki, kasza, szynka wieprzowa, pasztet, kabanosy, miód, gulasz wieprzowy.

Łączna ilość żywności wydanej 7,8771kg.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 podjęto działania wspierające, edukacyjne i włączające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu wzięły udział w ciekawych warsztatach z zakresu edukacji ekonomicznej; korzyści wynikające z planowania wydatków w ramach budżetu domowego oraz Programu edukacyjnego z zakresu zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności; ekonomiczne i społeczne skutki marnotrawstwa żywności.

Pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD 2014-2020 PDF Drukuj E-mail

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie zakończył dystrybucję artykułów spożywczych za okres od sierpnia 2016 do czerwca 2017r. Podprogramu 2016.

Z pomocy skorzystało 126 osób; przekazano 556 paczek żywnościowych. W skład paczek wchodziły następujące produkty, makaron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier i olej.

Łączna ilość żywności wydanej 5 314,32kg.

            W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2016 podjęto działania wspierające, edukacyjne i włączające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu wzięły udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego takich jak:

·       warsztaty kulinarne,

·       warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

·       warsztaty edukacji ekonomicznej,

·       program edukacyjny z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

Pomoc Żywnościowa z Unii Europejskiej PDF Drukuj E-mail

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROGRAMU ŻYWNOŚCIOWEGO

Z UNII EUROPEJSKIEJ

W MIESIĄCU STYCZNIU I LUTYM 2015r.

Czytaj całość...
PEAD 2013 PDF Drukuj E-mail

Realizacja programu PEAD w 2013r.

przez GOPS w Boronowie

W 2013 roku GOPS w Boronowie realizował kolejną edycję Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców UE. Z pomocy skorzystało 117 rodzin. GOPS przekazał 10 240,40 kg gotowych produktów spożywczych. Były to:  kasza gryczana, mleko, herbatniki, płatki kukurydziane, ryż biały, makaron świderki, mąka, ser topiony, ser żółty, marchew z groszkiem, koncentrat pomidorowy, dżem, cukier biały, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, olej rzepakowy .

Produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż.

Pomocą w ramach programu PEAD objęci są mieszkańcy spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.,  poz. 182 ze. zm.) tj. 542 zł na osobę samotną i 456 zł na osobę w rodzinie , a także osoby których dochód nie przekroczył 175% w/w kryterium dochodowego. Zgodnie z art.7 tejże ustawy pomoc może być udzielana osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest na podstawie zaświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie gospodarującej z miesiąca poprzedzającego datę zgłoszenia się o pomoc.

Kierownik GOPS

Irena Sitek


Czytaj całość...