header image
Start arrow Aktualności
UWAGA! PDF Drukuj E-mail

Osoby występujące z wnioskiem o 300+ do GOPS w Boronowie we wniosku w miejscu "Organ właściwy" wpisują WÓJT GMINY BORONÓW.

W miejscu "rodzaj szkoły" należy wpisać  np. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum.

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA SZKOLNEGO "DOBRY START' PDF Drukuj E-mail

Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie ul. Dolna 2, a od 1 lipca danego roku do 30 listopada można składać wnioski droga elektroniczną. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, iż przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. W przypadku wskazania przez wnioskodawcę we wniosku  adresu poczty elektronicznej  GOPS w Boronowie prześle informację e-mail z konta o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany adres. W przypadku braku u wnioskodawcy poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w GOPS Boronów w formie papierowej.  

 

Ogłoszenie PDF Drukuj E-mail

Informujemy, iż wzorem ubiegłego roku wnioski o świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie "Dobry start" (300+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 składać można w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SZKOLNE 300+ "DOBRY START"

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 

Nowe świadczenie Dobry Start dla ucznia. PDF Drukuj E-mail

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody (Dz. U. z 2018 poz. 1061)

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

 Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj E-mail
 

Informujemy, iż rodziny, które posiadają Kartę Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej (plastikowa karta) również mają możliwość uzyskania jej w formie elektronicznej.

Elektroniczna wersja Karty Dużej Rodziny jest o tyle komfortowa, że wystarczy, aby jeden z rodziców wyświetlił na swoim telefonie Karty wszystkich członków rodziny, wówczas nie ma już potrzeby szukania plastikowych kart przez pozostałe osoby. Ponadto aplikacja umożliwia łatwe i szybkie znalezienie Partnerów Karty Dużej Rodziny.

Nowe rodziny bądź wnioskujący o przyznanie karty dla nowych członków rodziny mają możliwość wnioskowania zarówno o kartę w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej równocześnie.  W momencie wnioskowania od razu o obie formy Karty wnioskodawcy nie ponoszą opłaty za domówienie wersji elektronicznej.

Zwolnieni z opłaty są również Ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019 r. 

 

Na poniższych stronach znajdziecie Państwo wyczerpujące informacje na temat wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Ponadto pod adresem:https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się wzór wniosku oraz wszelkie niezbędne instrukcje i objaśnienia do jego wypełnienia.

 

Uwaga!

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Informacje na ten temat dostępne pod linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

<< Start < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 24