header image
Start arrow Aktualności
Życzenia świąteczne PDF Drukuj E-mail
Informacja PDF Drukuj E-mail

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, iż żywność dla osób zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. w siedzibie GOPS w Boronowie, ul. Dolna 2 w następujących terminach :

  • w miesiącu lutym 2019r. - 14.02.2019 (czwartek)
  • w miesiącu marcu 2019r. - 14.03.2019 (czwartek)
  • w miesiącu kwietniu 2019r. - 09.04.2019 (wtorek)
  • w miesiącu maju 2019r.- 23.05.2019 (czwartek)

Punkt wydawania czynny będzie w godzinach od 10.00 do 14.00

Ponadto informujemy o konieczności zabrania ze sobą torby, reklamówki, które ułatwią zabranie przyznanej pomocy żywnościowej.
INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA SZKOLNEGO "DOBRY START' PDF Drukuj E-mail

Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie ul. Dolna 2, a od 1 lipca danego roku do 30 listopada można składać wnioski droga elektroniczną. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informujemy, iż przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. W przypadku wskazania przez wnioskodawcę we wniosku  adresu poczty elektronicznej  GOPS w Boronowie prześle informację e-mail z konta o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany adres. W przypadku braku u wnioskodawcy poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w GOPS Boronów w formie papierowej.  

 

Ogłoszenie PDF Drukuj E-mail

Informujemy, iż wzorem ubiegłego roku wnioski o świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie "Dobry start" (300+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 składać można w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE SZKOLNE 300+ "DOBRY START"

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 

Nowe świadczenie Dobry Start dla ucznia. PDF Drukuj E-mail

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody (Dz. U. z 2018 poz. 1061)

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

 Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.<< Start < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 22