header image
Start arrow Aktualności
Informacja Kierownika GOPS w Boronowie PDF Drukuj E-mail
Kierownik GOPS w Boronowie informuje, że w dniu 30 marca 2018r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie będzie nieczynny.
Zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego PDF Drukuj E-mail

Z dniem 01.01.2018r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodzie.

W związku z powyższym na terenie województwa śląskiego sprawy będą realizowane przez:


Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice


Obsługa klientów indywidualnych w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06 w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 08.30 do 14.30.


Natomiast obsługa telefoniczna jest możliwa w godzinach od 08.00 do 10.00 w dniach poniedziałek, czwartek i piątek pod nr telefonów: 32 606 33 51, 32 606 33 52, 32 606 33 54,

32 606 33 55, 32 606 33 57, 32 606 33 58, 32 606 33 59, 32 606 33 61, 32 606 33 62, 32 606 33 63.


Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PDF Drukuj E-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, że dnia 28 marca 2018r. w godz. 10.00 do 14.00 w siedzibie GOPS będzie wydawana żywność dla zakwalifikowanych beneficjentów Programu Pomoc Żywnościowa.

Po odbiór żywności proszę zaopatrzyć się w torby.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Czytaj całość...
Zmiany w świadczeniach dla rodzin PDF Drukuj E-mail

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie

ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

 

1.   Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.  

2.   Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu                w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie                     3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3.   Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz      w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny     w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów                       o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

KRYTERIA DOCHODOWE

Zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 674 zł ( netto) w przeliczeniu na osobę               w rodzinie lub 764 ( netto) na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą :                              

 

95 zł.   na dziecko do 5 lat

124 zł. na dziecko w wieku od 6 - 18 lat

135 zł na dziecko w wieku od 19 - 24 lat.

 

 

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

500+

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Nowy okres rozliczeniowy Rodzina 500+ PDF Drukuj E-mail

 INFORMATOR RODZINA 500 +

<< Start < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 21