header image
Start arrow Aktualności
Spotkanie opłatkowe 2017 PDF Drukuj E-mail

Stało się już tradycją, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie organizuje spotkania opłatkowe dla osób starszych oraz samotnych. Tegoroczne spotkanie odbyło się 07 grudnia w sali straży OSP w Boronowie. Rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. odprawioną w kościele parafialnym.

Następnie wszyscy zaproszeni goście przeszli do sali OSP, gdzie zostali serdecznie powitani przez Kierownika GOPS – Panią Irenę Sitek, Wójta  – Rufina Majchrzyk oraz Proboszcza – ks. Wernera Olejnik. Po wspólnej modlitwie, życzeniach, łamaniu się opłatkiem, goście zasiedli do uroczystego posiłku. Wszyscy zostali obdarowani drobnymi upominkami. Nie zabrakło również akcentów artystycznych przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie. Senior naszej gminy również uświetnił spotkanie  grą na organkach, co było miłą niespodzianką dla wszystkich gości. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, wzruszeń i uśmiechów.

       Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za przybycie oraz tym, którzy przyczynili się do przygotowania spotkania opłatkowego.

                                                        

   Kierownik GOPS – Irena Sitek

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PDF Drukuj E-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje, że dnia 14 grudnia 2017r. w godz. 13.00 do 14.30 oraz dnia 15 grudnia 2017r. w godz. 7:30 do 13:30 w siedzibie GOPS będzie wydawana żywność dla zakwalifikowanych beneficjentów Programu Pomoc Żywnościowa.

Po odbiór żywności proszę zaopatrzyć się w torby.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Czytaj całość...
Ogłoszenie PDF Drukuj E-mail
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie poszukuje odkurzacza w dobrym stanie. Chętnych celem bezpłatnego przekazania prosimy o kontakt z ośrodkiem.
Zmiany w świadczeniach dla rodzin PDF Drukuj E-mail

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie

ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

 

1.   Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.  

2.   Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu                w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie                     3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3.   Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz      w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny     w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów                       o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

KRYTERIA DOCHODOWE

Zasiłki rodzinne

Zasiłki rodzinne uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 674 zł ( netto) w przeliczeniu na osobę               w rodzinie lub 764 ( netto) na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą :                              

 

95 zł.   na dziecko do 5 lat

124 zł. na dziecko w wieku od 6 - 18 lat

135 zł na dziecko w wieku od 19 - 24 lat.

 

 

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

500+

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Nowy okres rozliczeniowy Rodzina 500+ PDF Drukuj E-mail

 INFORMATOR RODZINA 500 +

<< Start < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 21