header image
Start arrow Świadczenia Rodzinne
Świadczenia Rodzinne PDF Drukuj E-mail

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczeniami rodzinnymi są:

1.       Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2.       Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.


Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

l  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

l  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

l  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

l  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

l  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

l  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

l  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Czytaj całość...